Sula fyr

Sula Fyr, oppført 1909, er et kystfyr med lyshøyde 43,5m.

Lyset kan observeres opptil 18 nautisk mil.

Sommeren 2015 ble fyret rehabilitert.

Nytt fyr

Fyrstasjonen har navn etter fiskeværet Sula, nordvest for Frøya. Navnet, som også finnes i øynavn i  Møre og Romsdal og Hordaland, har gjerne vært satt i sammenheng med ordet «sule» med betydningen «kløft».

Fra Wikipedia: Sula er et øysamfunn i Frøya kommune i Sør-Trøndelag, vel 16 kilometer nordvest for Frøya. Sula har vel 50 helårs innbyggere (2015), men har en betydelig folkevekst i sommerhalvåret. Sula var tidligere et viktig fiskevær, men har de siste 30 årene opplevd sterk fraflytting. Sula fyr, som ble automatisert i 1974, vitner om betydningen fiskeværet har hatt. Første fyrtårn er fra 1793, mens det nåværende er fra 1909. Det ble bygget på øyas høyeste punkt, Sulahaugen, 35 meter over havet.  Da skolen og sykehjemmet ble lagt ned tidlig på 1990-tallet trodde mange at det var spikeren i kista for det lille øysamfunnet, men de siste årene har en forsøkt å få i gang ny tilflytning og ny virksomhet.  Sula har lenge vært kirkested, blant annet grunnet den store befolkningen som fisket fra været i perioder på året. Første kirke var trolig fra 1400-tallet. I 1755 ble kirkestedet flyttet til Sletta på Frøya der det ble bygd ny kirke. Sula kapell ble satt opp i 1925 med 200 sitteplasser.  Sula har trolig hatt fast befolkning fra 1300-tallet, men helt siden vikingetiden ble det drevet sesongfiske fra stedet. Sula blir nevnt i historiske kilder første gang i 1433, der det i erkebiskop Aslak Bolts jordebok står at han eier været.  Mens mange kystbygder i Midt-Norge ble hardt rammet av Titran-ulykken i oktober 1899, klarte båtene fra Sula å komme seg tilbake før uværet slo til. Dette var takket være god lokalkunnskap om vær og vind.  Sula opplevde særlig sterk vekst etter 1820. I 1960 bodde det 500 mennesker på Sula.  I forbindelse med arbeidene med å legge en gassrørledning fra Haltenbanken til Tjeldbergodden, påviste og filmet Statoil verdens største kjente dypvanns korallrevkompleks, kalt for Sularevet, utenfor Sula.  Sula har hurtigbåtforbindelse. 3. mai 2006 ble det åpnet fergeforbindelse fra Dyrøy på Frøya, til Mausund og Sula.