Velkommen

Sula Fyr, oppført 1909, er et kystfyr med lyshøyde 43,5m.
Lyset kan observeres opptil 18 nautisk mil.

Fyrstasjonen har navn etter fiskeværet Sula, nordvest for Frøya. Navnet, som også finnes i øynavn i  Møre og Romsdal og Hordaland, har gjerne vært satt i sammenheng med ordet «sule» med betydningen «kløft».

Send tips!

© 2015 Sula fyr Suffusion theme by Sayontan Sinha