FrRB0365

Bildet er tatt mot sør fra Varden. På Smaløya t v ser vi stua hans Hans
Henriksen, brygga hans Karl Smalø og brygga hans Hans Henriksen (ute på tåa).
Den siste var flytta fra Tjønnøya v Mausund.