FRRB0894

I bakgr t v misjonshuset og sykestua (bakerst).