FRRB0897

Bildet er tatt under størjefiske. Johan Adolfsen var en av partseierne i
båten. Han har her kledd seg ut med blankskjermhuve, gammel skinntrøye og
solbriller.