FRRB0919

Leilighet for fyrmesteren i h halvdel og for fyrassistenten i v. 4 kvinner
og 2 barn på trappa til fyrmesterleiligheten.