FRRB0956

Kletjønna i forgrunnen t v. Den ble seinere fjerna (da idrettsbanen ble
anlagt?). Jens og Syver Krøvel var sønnene til fyrassistent Peder Krøvel på
Sula.