FrRB1237

Tatt mot S (fra en båt ute i sundet). T v brygga hans Karl Smalø på
Smaløya. I bakgr tranbrenneria på Brenneriskjæret. T h Harmoniskjåen og rorbua
Harmonien (bak) på Bogøya.