FRRB1495

Smaløya t v, Bogøya m handelsstedet (nybutikken) t h. Båtene i keila
tilhørte skjellgravere. Skjellpløying, med robåter, foregår i Hjertøysvaet i
bakgr. (De hadde postkort av dette bildet til salg på butikken i Bogøya.)