FrRB1646

Gårdakeila og Holmen bak t v, plassen Bekken (utt: beitj´tjen) foran,
plassene Myra og Klakken (utt: kLatj´tjen) i midten, og Skage (utt: ska:`je) og
Sørskaget t h.