FRRB0112

Kapellet ser ut til å være under maling.