FrRB0116

Høgre del av bygningen er fra 1700-t, venstre del fra ca 1915.