FRRB0212

En seglkutter (kjøpefartøy) ligger på vågen. Tilbygget på sørenden av
Øyalåna (hovedbygningen) er trulig under bygging.