FRRB0214

Den ytre delen av været (Ytterøya) og handelsstedet (Øyagården).