FRRB0659

Stortingsmann Martin Skaaren står bøyd over rekka. Styret i Hitra og Frøya
kraftlag var på ei befaring uti væra. Hans Fr Strøm var styreformann i
kraftlaget. Nede t h visstnok gullsmed Olaf Schancke d e, Trondheim.