FRRB0264

«Arken» var ei jakt som E Boneng innreidde og brukte som trandamperi og
hermetikkfabrikk (for rogn) i Sula under skreifisket. Hermetikkboksene med
rogn ble lagra i kutteren «Mofat» t v, tilh Løkke i Berge v Svellingen.