FRRB0304

1950-åra. Sulværings-båter på Lofothavet.

De tre nærmeste båtene er visstnok fra Sula. Båten t h fisker med skreinot
(snurpenot), med båten i midten som hjelpebåt.