FRRB0525

Båten var bygd i 1901, men ombygd i 1939 og forlenga fra 34 til 38 fot.
I bakgr et tangskur, ishuset til Sula Fiskarlag, Laurits-brygga og «vass-kaia»
på Følingen.