FRRB0556

Kristoffer har på jakkeslaget redningsmedaljen for redningen av mannskap
fra D/s «Forsøk» i 1906.