FRRB0612

Jarle Iversen sitter frampå bakken. I bakgr t h motorbåten «Prøven» og
(nærmere) ei slepenot som begge tilhørte Emil Hilmarsen.