FRRB0828

Bildet ser ut til å være tatt i østre stue i Øyalåna på Sula.