FRRB0895

Det er Martin Trøan som har grammofon med seg. Det var han som hadde
grammofon, og den ble flittig brukt. Bak ser vi gjerdet på vasskommen
(brønnen).