FRRB0896

Båten ligger fortøyd i en fortøyningsstake. Båten var ennå hekkbåt
(kutter). Den ble sia ombygd til krysser. I bakgr t v et notheng på Følingen.